Bedrijfshulpverlening Beroepschauffeurs

 

Wij bieden de navolgende door het CCV erkende opleidingen voor beroepschauffeurs aan:

  • BHV opleiding beroepschauffeurs
  • BHV herhaling beroepschauffeurs

Deelname aan de cursus wordt door ons geregistreerd in het TOP systeem.

 

BHV opleiding beroepschauffeurs

 

De opleiding Bedrijfshulpverlener omvat de volgende onderdelen:

  • Eerste Hulp en Reanimatie
  • Ontruimen en Communicatie
  • Omgaan met branden
  • Omgaan met kleine blusmiddelen

De opleiding wordt gegeven volgens normen van het NIBHV. (Nederlands Instituut der Bedrijfs-Hulp-Verlening)
De opleiding wordt afgerond met een examen, waarna bij goed gevolg een certificaat BHV ontvangen wordt.

Duur:
BHV opleiding duurt 16 uur (verdeling in dagdelen in overleg)
bestaande uit 8 uur Eerste Hulp en 8 uur Brand en Ontruiming
incl. reanimatie + examen

 

BHV herhaling beroepschauffeurs

 

De herhaling Bedrijfshulpverlener omvat de volgende onderdelen:
Eerste Hulp en Reanimatie;
Ontruimen en Communicatie;
Omgaan met branden;
Omgaan met kleine blusmiddelen.

Duur:
BHV herhaling duurt 8 uur (verdeling in dagdelen in overleg)
bestaande uit 4 uur Eerste Hulp en 4 uur Brand en Ontruiming

Groepsgrootte voor beide opleidingen:
6 – 12 personen

Locatie voor beide opleidingen:
De organisatie waarvoor de opleiding gegeven wordt, dient zelf te zorgen voor een geschikte locatie.
Een geschikt locatie bevat één of meerdere ruimten waar zowel theorie als praktijk gelegenheid is voor een groepsgrootte van max. 12 personen per ruimte. De ruimten dienen goed geventileerd en schoon te zijn (i.v.m. oefeningen op de grond).
In verband met het oefenen met blusmiddelen, dient er tevens een afgeschermde ruimte, buiten rondom of in de nabijheid van het pand, beschikbaar te zijn waar open vuur toegestaan en mogelijk is. Bijvoorbeeld een deel van het eigen de parkeerterrein.

BHVchauffeurs
BHVblussen