Ria Fellinger

Ria is begonnen in de medische zorg. Na een aantal jaren full-time moederschap heeft ze de draad weer opgepakt door de opleiding Eerste Hulp Instructeur aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven af te ronden. Zij is daarna een aantal jaren actief geweest binnen EHBO verenigingen. In 2004 is zij als freelancer begonnen met het geven van cursussen voor diverse bedrijven. Samen met Frank heeft ze in 2006 Fellinco opgericht.
Naast de Eerste hulp is Ria al vele jaren actief binnen de zwemwereld. Na de nodige opleidingen is ze betrokken geraakt bij diverse activiteiten binnen de KNZB en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Ria is docent en examinator voor alle eerste hulp en zwemopleidingen.