Lesgever Zwem-ABC

De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen en volwassenen gericht op het (beter) leren zwemmen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.
De kerntaak van de Lesgever Zwem-ABC is het verzorgen van zweminstructie.

Opleiding
De opleiding voor deze eenheid bestaat uit twee delen:

 • Theorie, welke door ons online wordt aangeboden, in combinatie met bijeenkomsten of 1-1 begeleiding
 • Praktijk, welke bij een stage bedrijf uitgevoerd moet worden

Omdat de opleiding maatwerk is wordt er individueel een Persoonlijk Ontwikkelings Plan samengesteld, waarin ook afspraken worden gemaakt over de te verwachten duur van de opleiding.

Beroepscompetenties
Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:

 • verzorgen van zweminstructie
 • verlenen van eerste hulp
 • vervullen van gastheerrol
 • promoten

Afronding en examen De toetsing van certificeerbare eenheid 3 bestaat uit:

 • examenopdrachten welke met een voldoende zijn afgerond
 • 4 voldoende uitgevoerde examenlessen
 • een groepsgesprek met 3-5 cursisten
 • C-diploma van het Zwem-ABC
 • Zwemmend Redden voor Zwembaden en een erkend Eerste Hulp diploma/certificaat

Om de certificeerbare eenheid ‘Lesgever Zwem-ABC’ af te ronden en het certificaat te ontvangen, moeten de genoemde diploma’s/certificaten in orde zijn, alle competentieopdrachten worden ingeleverd en het gemiddelde cijfer daarvan voldoende zijn (6,0) en het cijfer voor de stage en het groepsgesprek moeten voldoende (6,0) zijn.

Zwem-ABC