Zwemmend Redden voor Zwembaden

De opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden is de door de branche erkende opleiding waarmee voldaan wordt aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de WHVBZ en de BHVBZ. Doelstelling van de opleiding is de vaardigheden voor het certificaat bij te brengen en bewustwording van hun positie ten aanzien van veiligheid en het handelen bij incidenten. De opleiding omvat een dagdeel theorie en praktijk en een aantal weken later een examen namens Reddingbrigade Nederland.

Voor dit examen dienen medewerkers een theorie opdracht te maken wat via onze online leeromgeving. Via dit systeem hebben de cursisten tevens hulpmiddelen beschikbaar voor de praktijk oefeningen en het maken van de opdracht.

Duur opleiding 1 dagdeel waarvan ca. 2 uur theorie en ca. 1 uur praktijk in het zwembad.

Duur examen ca 1 uur.

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.

Theoriedeel:

 • Juridisch kader
 • Positie medewerker en management
 • Veiligheid in en rond het zwembad
 • Techniek van het toezicht houden
 • Eigen veiligheid
 • De redding
 • Omgaan met letsels
 • Eisen examen en beoordeling theorietoets

Praktijkdeel:

 • Algemene zwemvaardigheden
 • Eigen veiligheid
 • Technieken voor het redden van drenkelingen
 • Bevrijdingstechnieken
 • Omgaan met rug-, nekletsel

Bekijk hier de eisen Zwemmend Redden voor Zwembaden.

Lifebuoy Swimming Protection Emergency Safety Concept